Privacy Policy

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Break Out Groningen

Break Out Groningen is onderdeel van Break Out Grunopark.
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Break Out Grunopark Break Out Grunopark is een evenementenbureau, restaurant, locatie en camping. We richten ons op eten&drinken, praten, slapen, feesten en doen. Denk hierbij aan het organiseren van een bedrijfsfestival, het verzorgen van activiteiten zoals waterskiën, klimmen of escapen, het bereiden van lekkere maaltijden of het bieden van een campingplek. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Break Out Grunopark verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Break Out Grunopark, neem dan gerust contact op!

info@breakout-grunopark.nl | 050 541 17 06 | Hoofdweg 163 |9614AD | Harkstede GN Btw. Nr. NL806810208B01 | KVK Nr. 02062810

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Break Out Grunopark. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Contact opnemen bij het wijzigen/ reserveren van het event. Na reservering sturen we altijd een mail ter bevestiging van de reservering. Daarnaast kan het gebeuren dat de inhoud van jouw evenement / activiteit gewijzigd moet worden. Door weersomstandigheden, de uitval van leveranciers, etc. . als er wijzigingen worden doorgevoerd moeten we jouw contactgegevens dus gebruiken.

02  Het versturen van nieuwsbrieven Break Out Grunopark stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Break Out Grunopark, en bij een boeking of offerte-aanvraag. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

03. Contact opnemen Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Break Out Grunopark via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en in welke activitet je interesse hebt.

04. Analytics De website van Break Out Grunopark verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers

Systemen

De gegevens die Break Out Grunoaprk ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. Maximus IT De e-mail van Break Out Grunoparkt wordt gehost bij Maximus IT. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Maximus IT.

03. Recras Recras is ons CRM systeem. In recras slaan wij alle persoonsgegevens op. Recras beheert een backup van deze gegevens. Ook gegevens die ingevuld worden op onze website, via een contactformulier, die naar ons verstuurd worden per mail óf die telefonisch aan ons doorgegeven worden, worden opgeslagen in recras. Opslag Periode Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Break Out Grunopark, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Opslag

01. Het versturen van nieuwsbrieven Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@breakoutgrunopark.nl

02. Contact opnemen Op het moment dat je contact opneemt met Break Out Grunoparkt via mail, telefoon óf via de website, dan worden die gegevens die jij meestuurt of verteld, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen in recras. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Wil jij je gegevens verwijderen uit onze systemen? Stuur dan een mailtje naar info@breakout-grunopark.nl.

03. Analytics De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Break Out Grunopark of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Break Out Grunopark. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Break OutGrunopark prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Break Out Grunopark ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Jouw Rechten

01. Recht op inzage Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Break Out Grunopark vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Break Out Grunopark. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Break Out Grunopark. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Break Out Grunopark vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

04. Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Break Out Grunoparkniet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via:https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klachtindienen-bij-de-ap

05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat Break Out Grunoparkt jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@breakout-grunopark.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Break Out Grunopark verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel én informatief belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Break Out Grunopark via e-mail.

Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om een reserveringsbevestiging te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Break Out Grunopark de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Break Out Grunopark met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Break Out Grunopark behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Break Out Grunopark dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Break Out Grunopark te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. info@breakout-grunopark.nl

info@breakout-grunopark.nl | 050 541 17 06 | Hoofdweg 163 |9614AD | Harkstede GN Btw. Nr. NL806810208B01 | KVK Nr. 02062810